Kullanım Şartları

Lütfen web sitemizi kullanmadan önce bu kullanım şartları metnini dikkatlice okuyunuz. Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılmaktadır. https://softien.com internet adresindeki tüm sayfalar Softien Technology (şirket olarak anılacaktır) tarafından işletilmektedir.

Siz (kullanıcı olarak anılacaktır) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. 

Bu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar bu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, bu sözleşmede talep edilen şartlar dahilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1. Sorumluluklar

a) Şirket, bu belge, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

b) Şirket, üyelerini sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

c) Aksi belirtilmediği sürece site üzerinden alınan ürün ve hizmetlerde teknik destek süresi 2 haftadır. Şirket belirtilen destek süresi boyunca ücretsiz teknik destek sağlayacağını taahhüt eder. Kullanıcının destek almak için internet sitesi üzerinden destek talebi oluşturması veya e-posta yolu ile iletişime geçmesi gereklidir. Teknik destek taleplerine dönüş süresi maksimum üç gün olarak belirlenmiştir.

d) Şirket satışı yapılan ürün veya hizmetin internet sitesinde belirtildiği gibi teslim edileceğini taahhüt eder. Kullanıcı ilgili ürünü veya hizmeti almadan önce incelemesi gerektiğini, satışı yapılan ürün veya hizmetin dijital içerik olması durumunda cayma hakkı kapsamı dışında olduğundan iade edilmeyeceğini bilmelidir.

e) Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik veya site kaynak kodunu bulmak amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

f) Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, üçüncü kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasadışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini ve paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda şirket, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

g) Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

2. Fikri Mülkiyet Hakları

a) Bu web sitesinde yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu web sitenin ziyaret edilmesi veya bu web sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

b) Web sitesinde yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Web sitesinin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

3. Gizli Bilgi

a) Şirket, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri üçüncü şahıslara açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.

b) Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, web sitesinin sahibi olan şirketin kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler şirket bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

c) Gizli bilgiler ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

d) Kullanıcının hizmetlerden faydalanabilmesi için gizli bilgilerin kısıtlı bir bölümünün entegre şirketler ile paylaşılması gereklidir. Kullanıcı bu bilgilerin ilgili amaçlar doğrultusunda paylaşılmasına müsaade ettiğini kabul eder.

4. Garanti Vermeme

a) İşbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Şirket tarafından sunulan hizmetler “Olduğu Gibi” ve “Mümkün Olduğu” temelinde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dahil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dahil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte garantide bulunmamaktadır. 

5. Kayıt ve Güvenlik

a) Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesabı kapatılabilecektir. Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki hesap ve parola güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden şirket sorumlu tutulamaz.

6. Mücbir Sebep

a) Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede tarafların işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

7. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

a) İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

8. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

a) Şirket, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.